"Deluj kao da ono što radiš pravi razliku. Pravi."

Vilijam Džejms

Aktivnosti

U Udruženju Youth for Impact verujemo da je ekonomski i moralni imperativ da se stvore nove mogućnosti za naše mlade ljude - od kojih mnogi žele da se angažuju i preuzmu nove izazove, ali još uvek nisu uspeli da razumeju kako. U nastojanju da inspirišemo kratkoročne i dugoročne promene, radimo teže i pametnije da ponudimo korisne i efektivne programe i obezbedimo mladima nesmetan prelazak u odrasle uloge.

 

U YFI-u smo posvećeni tome da pomognemo mladim ljudima da postignu uspeh. Otvaramo vrata mladima sa holističkim pristupom koji ističe životne veštine u kombinaciji sa mešovitim interaktivnim aktivnostima. Kao rezultat toga, mladi su spremni da kroče u odrasli život, kreiraju svoje mogućnosti i budu agenti promena u svojim zajednicama.

 

Zajedno sa našim partnerima gradimo efikasne, održive i uticajne programe u četiri oblasti:

Mladi u brojkama

Opšte

Obrazovanje

Mentalno zdravlje

Кумановска 22, Београд, Србија +381604826622

©2018 by Youth for Impact. Proudly created with Wix.com